คณะผุ้บริหาร

 

 

 

 

 
     
โรงเรียนสวนลุมพินี สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 196 ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
suanlumpinee.school@gmail.com 02-252-6957